A A + -

Demokratyzacja polityki z Liquid Feedback

7 maja 2014 Publicystyka

Beth Noveck rozpoczęła swoje przemówienie na konferencji Personal Democracy Forum od refleksji na temat MoVimento 5 Stelle (M5S), włoskim Ruchu Pięciu Gwiazd oraz użytego przez nich Liquid Feedback (LQFB), oprogramowania do kształtowania polityki i politycznej dyskusji. Po początkowym wdrożeniu przez Niemiecką Partię Piratów, program zyskał dużą popularność w ciągu ostatnich kilku lat, a ostatnio został przyjęty przez kilka grup M5S w takich regionach jak Lombardia, Lacjum i Sycylia. Istotną kwestią w ich zasadach jest uczestnictwo w demokracji oraz wolny dostępu do Internetu i informacji (a tym samym do krytyki ich działalności), nie jest więc zaskoczeniem, że te dwie partie poszukiwały platformy do bezpośredniego zaangażowania swoich członków. Ale czy Liquid Feedback jest odpowiedzią?

Liquid Democracy

Zanim przejdziemy do Liquid Feedback, wprowadźmy koncepcję „liquid democracy”. Pomyśl, że głosujesz, dokąd idziecie na obiad razem z czterema znajomymi. Pięciu z was siedziałoby w salonie, dyskutując o tym, na co każdy ma ochotę, a następnie głosowało nad miejscem, które zadowoli większość osób. Jest to bardzo uproszczona wersja demokracji bezpośredniej. Jednak, co w sytuacji, gdyby zamiast pięciu było trzydziestu znajomych? Być może nie pamiętasz, kiedy ostatnio musiałem omówić i uzgodnić, gdzie zjeść z trzydziestoma osobami, a jest tak, ponieważ gdy grupa się rozrasta, dyskusje stają się dłuższe, a osiągnięcie konsensusu jest trudniejsze. Weź również pod uwagę, że Billy i Jane są z poza miasta, więc co mogę wiedzieć o lokalnej żywności?

Demokracja bezpośrednia – jedna osoba, jeden głos – nie działa dobrze w takiej skali. Głosujący nie zawsze mogą być kompetentni w sprawie będącej przedmiotem dyskusji. To jest przyczyna, dla której większość rządów używa demokracji reprezentatywnej, gdzie ludzie głosują na reprezentantów którym ufają, którzy będą ich reprezentować w czasie głosowania nad politycznymi decyzjami.

Jednak, jak może zaświadczyć większość wyborców, ich reprezentanci nie posiadają wiedzy na każdy temat i nie zawsze podzielają ich opinie w każdej sprawie. Nie chcemy, aby Bill i Jane wybierali restaurację.

800px-Liquid_demok

Liquid democracy stara się brać to co najlepsze z obu demokracji, bezpośredniej i przedstawicielskiej, pozwalając wyborcy zadecydować, czy przekazać swój głos przedstawicielowi w danej sprawie, czy po prostu zagłosować samemu. Powiedzmy, że jesteś ekspertem w dziedzinie edukacji; czy nie byłoby wspaniale, gdybyś mógł mieć własnych reprezentantów we wszystkich kwestiach opieki zdrowotnej, ale gdyby przyszło do kwestii edukacji, mógłby sam oddać swój głos? To jest to, co próbuje zrobić liquid democracy. Video (http://www.youtube.com/watch?v=fg0_Vhldz-8) niemieckiego designera Jakoba Jochmanna daje wspaniałe wprowadzenie do liquid democracy. Liquid democracy byłaby niewykonalna, gdyby nie Internet, ale dziś stała się rzeczywistością i jest gotowa do pierwszych testów.

Liquid Feedback – jak to działa

Liquid Feedback to otwarte oprogramowania stworzone do ułatwienia liquid democracy. Umożliwia dyskusje polityczne i podejmowanie decyzji w tego rodzaju systemie głosowania. Pozwala uczestnikom proponować politykę, kwestionować czyjeś decyzje i proponować alternatywy, oraz głosować osobiście lub przez pełnomocnika (ktoś inny głosuje za nich).

Tak to działa:

Każdy członek może wysunąć propozycję polityczną. Aby wniosek został wzięty pod uwagę do rewizji, musi zebrać 10% kworum w pewnym określonym czasie. Raz w okresie rewizji, każdy członek może wysunąć alternatywną propozycję i w ciągu najbliższych kilku tygodni członkowie głosują za lub przeciwko dostępnym propozycjom, aż pojawi się zwycięzca. Głosuje się w kwestiach, które są dla kogoś interesujące. Członek może zdecydować się do indywidualnego głosowania nad problemem, ale byłoby trudnym zadaniem przeczytać i zapoznać się z każdym dostępnym dokumentem politycznym.

Liquid Feedback pozwala Ci oddać swój głos komuś zaufanemu, kto stanie po Twojej stronie w czasie głosowania. Dodatkowo osoba, której oddelegujesz swój głos, może również oddać swój głos, wraz ze wszystkimi innymi głosami (oddanymi jej przez kogoś innego – przyp. tł.) komuś innemu. Bardzo szybko ludzie mogą zyskać wielu wyborców, a tym samym dużo władzy, ale system pozwala członkom odzyskać swoje głosy w każdej chwili, więc jeśli ktoś chce utrzymać swoich wyborców, musi cały czas pracować dla ich interesów. „Chcemy mieć skutecznych i silnych ludzi, którzy będą wykonywać swoją pracę, ale chcemy [oddolnie] móc ich kontrolować” – mówi Ingo Burmuth, rzecznik Partii Piratów w Berlinie.

Liquid Feedback pozwala członkom delegować swoje głosy na trzy sposoby. Globalna delegacja następuje, kiedy członkowie oddają swoje głosy reprezentantom w każdej kwestii. Druga jest tematyczna delegacja, gdzie ludzie oddają swoje głosy tylko w określonych tematach, jak zdrowie czy edukacja. Ostatnią jest jednorazowa delegacja, w której wyborca powierza swój głos innemu członkowi tylko w konkretnych sprawach.

Ograniczenia

Oprogramowanie ma ograniczenia. W opisie Liquid Feeback możemy przeczytać, że jest to „system online do dyskusji i głosowania nad wnioskami wewnątrz partii (lub wewnątrz organizacji) i obejmuje proces od wprowadzenia pierwszej wersji wniosku do ostatecznej decyzji”. Oznacza to, że program jest przeznaczony tylko do użytku decyzyjnego we wnioskach politycznych wewnątrz partii, a nie ma na celu zastąpienia funkcjonowania podstawowych funkcji organu legislacyjnego. Niemiecka Partia Piratów jest jednym z największych użytkowników Liquid Feedback. Na razie program jest używany przez partię tylko do sfinalizowania stanowisk, a decyzje są podejmowane na zjazdach partii. Niektórzy członkowie chcieliby, aby wykorzystać to do podejmowania decyzji partyjnych, ale wydaje się, że program jest wciąż w okresie próbnym. Nie oznacza to, że tylko niewielu użytkowników korzystało z platformy. Użytkownikami LQFB jest prawie 10 000 piratów. Jednak na teraz, użytek platformy jest ograniczony do zbierania wyników i poddawania ich pod głosowania na konwencji partii.

Wydaje się również, że są niewielkie techniczne bariery. Co jest typowe dla oprogramowania open-source, interfejs i przyjazność dla użytkownika są dalekie od nagradzanych. Profesor nauk politycznych, Christophe Bieber, mówi, że interfejs może się „wydawać dla wielu użytkowników, jakby był zaprojektowany dla nerdów lub geeków, zwłaszcza kiedy porówna się go ze znajomymi mechanizmami wiki i współpracującymi edytorami tekstów. Ten interfejs mogą pokochać tylko deweloperzy”. Jeśli Niemcy, kraj wysoce zaawansowany technologicznie, mogą mieć małe problemy z zebraniem uczestników, kraje o niskich kompetencjach cyfrowych może czekać długa droga do przyjęcie takiej technologii.

W NY Times Steve Kettman napisał, że na pewnym poziomie Liquid Feedback „to sztuczka, mająca na celu zainteresowanie młodych ludzi i zaangażowanie ich do szarej niemieckiej polityki, poza okresem kampanii, a nawet offline. Cokolwiek to oznacza – pisze Ketmann – to działa: w zeszłym miesiącu około 1300 członków przybyło do małego północnego miasta Neumünster, aby wybrać nowy zarząd”. Simon Weiss, polityk Piratów w Berlińskim Parlamencie jest bardziej sceptyczny co do idei, że platforma może być atrakcyjna dla głosujących. Weiss mówi, że podczas gdy przeciętny człowiek może wiedzieć, że Partia Piratów jest oddolnym ruchem z silną obecnością w Internecie, wielu wciąż jest niezaznajomionych z Liquid Feedback.

Jeśli Liquid Feedback pociągnęła tłumy, nie trwało to długo. Ostatniego miesiąca niemiecki nadawca Deutsche Welle poinformował, że popularność partii spadła w sondażach z 13% do 3%, a czterech na pięciu Niemców nie wierzy, że partia uzyska niezbędne 5%, aby zdobyć miejsca w niemieckim parlamencie. Jeśli Liquid Feedback przyciągnął młodych wyborców rok temu, wydaje się, że szum nie utrzymał się przez ten czas i Partia Piratów ma poważne problemy do rozwiązania.

Skalowalność

Czy platforma może być skalowana, czy nie, jest trudne do powiedzenia, a może będziemy musieli poczekać na więcej wyników. Christophe Bieber twierdzi, że dane na temat systemu pozostają ograniczone, więc może być za wcześnie, aby coś mówić. Simone Weiss uważa, że Liquid Feedback zawsze był „przeznaczony jako prototyp dla przyszłej wersji demokracji” i obecnie jest w fazie eksperymentowania. Ale problemy z Liquid Feedback mogą być widoczne już teraz. W październiku 2012 Der Spiegel napisał: „W Nadrenia Północnej-Westfalii, w międzyczasie, parlamentarzyści Partii Piratów używali oprogramowania do zbierania opinii na temat dwóch kwestii. Sondaż wśród wyborców Partii Piratów odnośnie prawa regulującego obrzeżanie pokazał… 20 głosów w federalnych landzie z blisko 18 milionami mieszkańców. To oddolna demokracja, gdzie nikt nie pokazuje się do uczestnictwa”. Wydaje się, że nie możemy mieć pewności, czy oprogramowanie można skalować, czy nie, bo nie widzieliśmy wystarczająco wielu użytkowników LQFB, aby to stwierdzić.

Demokratyzacja stanowienia prawa

Chociaż żadna nowa technologia nie ma możliwości do realnej demokratyzacji stanowienia prawa, ludzie oczywiście próbują to zrobić. Liquid Feedback nie jest jedynym oprogramowaniem próbującym zdemokratyzować procesy polityczne i stanowienie prawa. Niemiecki parlament federalny korzysta z Adhocracy do realizacji cyfrowej polityki, a Partia Socjaldemokratyczne ma inną, podobną platformę do swojej organizacji.

Liquid Feedback i M5S

W drugiej połowie ubiegłego roku, włoski Ruch Pięciu Gwiazd (M5S) zadecydował przyjąć platformę w odpowiedzi na krytykę o braku wewnętrznej demokracji. Ponieważ M5S ma znacznie większą reprezentację w Senacie Włoch i w Izbie Reprezentantów niż Partia Piratów w swoim kraju, możemy zobaczyć o wiele szersze przyjęcie platformy we Włoszech niż w Niemczech. Tutaj możemy podpatrzyć, czy platformę można skalować. Wąskim gardłem w procesie skalowania może okazać się kwestia bezpieczeństwa. W celu upewnienia się, że żadna osoba nie stworzy wielu kont, zagłosuje więcej niż jeden raz lub oszuka system, ludzie muszą przejść przez proces weryfikacji, zanim zostaną dopuszczeni do udziału. Ruch M5S ma dziesiątki tysięcy członków i weryfikacji ich wszystkich oraz dopuszczenie do dyskusji może być ogromnym przedsięwzięciem.

Jednak platforma została przyjęta na poziomie regionalnym. Ostatnio, oddziały M5S z regionów Lombardii oraz Sycylii były zdolne do wyboru kandydatów na prezydenta używając Liquid Feedback. Do tej pory kilka kwestii zostało omówionych w Lombardii i Sycylii na portalach Liquid Feedback, prezydencka kandydatura była najważniejszą z nich (choć Lacjum LQFG wydaje się być trochę bardziej aktywny). Jednak platforma jest jeszcze w powijakach, a biorąc pod uwagę sukces w jej zdolności do wyboru kandydatów przez Internet, możemy oczekiwać że więcej problemów będzie rozwiązywanych przez LQFB.

Platformy internetowe, które próbują demokratyzować procesy polityczne, takie jak tworzenie polityki, są ciągle w okresie dziecięcym. Liquid Feedback jest jednym z takich eksperymentów i możemy oczekiwać, że usłyszymy więcej informacji w nadchodzących latach. Chociaż pewne wady nie konieczne będą oznacza jego upadku, to jeśli Liquid Feedback nie ewoluuje do rozwiązania wyzwań bezpieczeństwa, skalowalności i przyjazności dla użytkownika, w końcu mogą zniknąć wszystkie jego obietnice liquid democracy.

Możesz zapoznać się z wersją testową Liquid Feedback tutaj (http://dev.liquidfeedback.org/lf2/index/index.html) oraz przeglądnąć wersję Partii Piratów tutaj (https://lqfb.piratenpartei.de/). Pełną listę instancji LQFB w M5S znajdzie tutaj (https://lqfb.bergamo5stelle.it/Info/)

Źródło: http://thegovlab.org/democratizing-policymaking-online-liquid-feedback/

Tłumaczenie: seeker, libertarianin.org

comments powered by Disqus

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress