Friedrich von Wieser

~seeker 13 października 2012

Friedrich Freiherr von Wieser (urodzony 10 lipca 1851 w Wiedniu, zmarły 22 lipca 1926 w St. Gilgen koło Salzburga) był austriackim ekonomistą (głównym przedstawicielem neoklasycznej teorii użyteczności krańcowej) oraz socjologiem. Razem z Carlem Mengerem i Eugenem von Böhm-Bawerkiem jest uważany za założyciela Austriackiej Szkoły Ekonomii.

Friedrich von Wieser urodził się jako syn Leopolda von Wiesera. Był on radnym w austriackim Ministerstwie Wojny, później członkiem i dyrektorem sekcji Sądy Powszechnego. Jako wielbicie sztuki, założył Stowarzyszenie na rzecz Promocji Sztuk Plastycznych. W 1858 otrzymał tytuł szlachecki, a w 1889 został magnatem. Brat Friedricha, Hiacynt von Wieser (1848-1877) był artystą.

Po skończenie szkoły średniej w wiedeński Schottengymnasium, Friedrich von Wieser dostał się w 1868 na Uniwersystet Wiedeński, gdzie studiował orzecznictwo. Po przeczytaniu książki Herberta Spencera „Wstęp do socjologii” zainteresował się również nauką ekonomii. W 1875 Wieser otrzymał stypendium, dzięki czemu mógł przez dwa semestry studiować na Heidelbergu pod ekonomistą Karlem Kniesem, co doprowadziło go do strudium u Wilhelma Roschera w Lipsku i Bruno Hildebranda w Jenie. Po udanej habilitacji w 1884 z pracą „O pochodzeniu i prawach wartości ekonomicznej” na Uniwersytecie w Wiedniu, po czym został powołany w tym samym roku na stanowisko profesora nadzwyczajnego na niemieckim Uniwersytecie w Pradze.

W 1889 Wieser został mianowany profesorem zwyczajnym i w tym samym czasie opublikować swoją pracę „Wartość naturalna”, w którym procesy gospodarcze zostały opisane, jako dokładnie sformułowane prawa, w swoim pełnym cyklu.

Następnie, w 1903 Wieser pojawił się na Uniwersytecie w Wiedniu. Jego głównym celem w badaniach ekonomicznych w następnych latach były problemy teorii monetarnej. W 1917 został ministrem handlu (poprzednikiem był Lammasch) oraz członkiem Izby Wyższej – funkcję pełnił do końca I wojny światowej w 1918. Od 1919 tytuły szlacheckie zostały zniesione.

W 1926, wyłożył w swoim najważniejszym, socjologicznym i historyczno-filozoficznym dziele „Das Gesetz der Macht” swoje poglądy i idee, wynikające z I wojny światowej.

Friedrich Wieser umarł 22. lipca 1926 w pobliżu Salzburga i został pochowany w honorowym grobie na cmentarzu Dornbacher w Wiedniu (grupa 11, numer 1A).

Ważniejsze prace:

Über den Ursprung und die Hauptgesetze des wirthschaftlichen Werthes, 1884
Der natürliche Werth, 1889
Die Theorie der städtischen Grundrente, 1909
Recht und Macht, 1910
Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft, [Erstausgabe 1914], 21924
Deutschböhmens Selbstbestimmungsrecht, in: Rudolph Lodgman: Deutschböhmen, Verlag Ullstein und Co. Berlin 1919
Das geschichtliche Werk der Gewalt, 1923
Das Gesetz der Macht, 1926

Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein. Einzelheiten sind in den Nutzungsbedingungen beschrieben.
Wikipedia® ist eine eingetragene Marke der Wikimedia Foundation Inc.

comments powered by Disqus

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress